666470.com

天书之兴仿辽俗

更新时间:2019-02-23

宋澶渊既盟,封禅事作,祥瑞沓臻,天书屡降,一国君臣,如病狂然,何也?及读《辽史》,乃知其意。契丹之俗,其主称天,其后称地,一岁祭天,不知其多少。猎而手接飞雁,雁自投地,皆称为天赐,祭告而褒奖之。意者宋之诸臣,因知契丹之习 ,又见其君有厌兵之意,遂进神道设教之言,欲假是以动敌人之听闻,嫡多少足以潜消其窥伺之志与?然不修本以制敌,又效尤焉,计亦末矣。其后徽宗尝讽道箓院言:“朕乃上帝元子,在天为神霄玉清王长生大帝君,悯中华被金狄之教,恳请于上帝,下降世间,为人主,令天下归于正道。”于是群臣与道箓院上章,册帝为教主道君。未几,女真起自夷狄,建号大金,荡覆中华,斯言若为之前兆也。